Aşı bir ilaç mıdır?

Aşı ve ilaç kavramları terminolojik olarak birbirinden oldukça farklıdır. Aşı patojen organizmanın inaktif halini ya da antijen olarak tanımlanan alt birim(leri)ini (genetik şifre RNA-DNA veya protein formunda) içermektedirler. Aşılar, enfeksiyon ajanı (virüs veya bakteri olabilir) konukçu hücreyi ele geçirmeden önce uygulanır ve konukçunun bağışıklığını aktif hale getirerek hastalıklara daha dirençli hale gelmesini sağlar. Aşılama yoluyla konukçu canlıya enjekte edilen antijen, bağışıklık sistemini uyararak antijene özel antikorların üretimini sağlar. Aşılar genellikle 2 veya daha fazla doz şeklinde canlıya uygulandığında daha kuvvetli bir bağışıklık (yüksek antikor seviyesi ve hafıza) elde edilir. Birinci doz uygulanmasından sonra 14 gün içerisinde antikor üretimi en yüksek seviyeye ulaşır. Fakat bu miktar patojenle savaşımda hala kuvvetli bir bağışıklık sağlayamaz. Bu yüzden canlıya ikinci doz uygulanır, ikinci dozu takiben 7 gün içerisinde (ilk doza göre daha kısa sürede) çok daha yüksek oranda antikor üretimi gerçekleşir. Antikorlar kanda bulunduğu sürece (birkaç ay) canlıyı aşılama yapılan patojene karşı korumaktadır. Aşılama sonrası canlıda antikor üretiminin yanı sıra sınırlı sayıda da olsa hafıza beyaz kan hücreleri de üretilmektedir. Hafıza hücreleri sayesinde, antikorlar ömrünü tamamlayıp parçalandıktan uzun süre sonra bile patojeni hızlı şekilde tanıyıp, antikor üretimi sürecini hızlandırırlar. Böylece aşılanan canlı uzun yıllar patojene karşı koruma sağlamış olmaktadır. Fakat, hafıza oluşumu her hastalıkta aynı olmamakla birlikte, bazı hastalıklarda tam bir hafıza oluşamadığı için hatırlatma dozu denilen tekrar aşılamaya gereksinim duyulmaktadır.

İlaçlar doğal kaynaklı ya da sentetik olarak üretilen kimyasal bileşenler olup, virüsün çoğalmasını önlemekte veya virüsü inaktif hale getirmektedirler. İlaçları aşılardan ayıran en belirgin fark, ilaçlar direk virüs ile etkileşime geçerek onları etkisiz hale getirirken, aşılar konukçu canlının bağışıklık sistemini aktif hale getirerek patojene özel antikor üretimini sağlarlar. Özet olarak, aşılar konukçu canlı henüz patojen ile tanışmadan önce bağışıklık sistemini aktif hale getirerek önlem amacıyla uygulanmaktadırlar. Diğer yandan, ilaçlar ise patojen ile enfekte olmuş canlı organizmaya hastalıkla savaşımda yardım etmek ve enfeksiyon ajanının etkisini azaltarak canlının hastalığı daha hafif atlatmasına yardım etmek amacıyla uygulanır.

Sonuç olarak aşı ve ilaçlar etki mekanizmaları birbirinden tamamen farklı ajanlar olup, aşı tedbir amaçlı, ilaç ise tedavi amaçlı kullanılmaktadır.

Comments
  • Eu et tellus vestibulum taciti et sit, nunc enim ipsum donec aliquam vitae, per mauris, amet ultrices. Pellentesque amet proin ut vestibulum eleifend nam, wisi vel tellus pulvinar mi risus consectetuer, sed faucibus facilisi, accumsan nam.

    • Aute mi ut suspendisse velit leo, vel risus ac. Amet dui dignissim fermentum malesuada auctor volutpat, vestibulum ipsum nulla.

  • Sed reprehenderit quam, non felis, erat cum a, gravida lorem a. Ultricies in pellentesque ipsum arcu ipsum ridiculus velit magna, ut a elit est. Ultricies metus arcu sed massa. Massa suspendisse lorem turpis ac.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Donate Now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.