Hakkımızda

Hakkımızda

BIOSENS ID BİYOTEKNOLOJİ SANAYİ VE ANONİM ŞİRKETİ Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde (MCBU) görev yapmakta olan üç akademisyen tarafından 19 Ağustos 2021 tarihinde Tübitak 1512 Teknogirişim sermayesi desteği ile MCBU Teknokent bünyesinde kurulmuştur.

BIOSENS ID şirketi biyoteknolojik AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesi sonucunda prototipler ve yenilikçi teknolojiler üreten ve bunların satışını gerçekleştiren bir teknoloji geliştirme ve akademik danışmanlık firmasıdır. Disiplinler arası çalışmaların yapılması prensibi ile yola çıkan şirket kurucuları bilimsel altyapı ve uzmanlık alanları gereği farklı sektörlere hitap edecek araştırmalar yapabilme potansiyeline sahiptirler.

Şirketimiz ana faaliyet alanı biyoteknoloji olmakla beraber tıp, eczacılık, veterinerlik, gıda, tarım, kimya, çevre, savunma sanayisine yönelik AR-GE çalışmalarını, ürün geliştirme ve akademik danışmanlık hizmetlerini yürütebilecek niteliktedir. Kurucu üyeler mesleki sorumluluklarını yerine getirebilmek için Dünya’daki gelişmelere paralel olarak bu faaliyet alanlarında yenilikçi çözümler ve ürünler üretmeyi görev edinmişlerdir.

Şirketimiz öncelikli olarak COVID-19 tanısına yönelik nükleik asit tabanlı, her ortamda kullanıma uygun hızlı tanı kiti geliştirme misyonu ile kurulmuştur. AR-GE çalışmalarımız kurucu üyeler tarafından alınan TÜBİTAK ve Bilimsel Araştırma Proje destekleri ile MCBU bünyesindeki “Biyosensör Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı”, “Aşı ve İlaç Geliştirme Laboratuvarı”, ve “Tıbbi Biyoloji Laboratuvarlarında” yürütülmektedir.

Bahsi geçen yenilikçi ürünlerin prototiplerinin geliştirilmesi ve ilgili sektöre kazandırılması hususunda çalışmalar devam etmektedir. Şirketimizin vizyonu sanayi ve akademi arasında bir köprü oluşturarak bahsi geçen sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak ve yenilikçi çözümler getirerek yerli malı teknolojiler ile Dünya pazarında söz sahibi olmaktır.

Donate Now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.