Laboratuvar

BIOSENS ID, disiplinler arası alanların bir araya gelmesini sağlayarak yönlendirdiği proje hizmetleri ile hem kendi şirket bünyesine hem de akademik alanda üniversitelere AR-GE hizmeti ve proje desteği vermektedir.

BIOSENS ID Ar-Ge laboratuvar altyapısı ile biyomedikal, biyoteknoloji, tıp, biyokimya, moleküler biyoloji ve genetik, nanoteknoloji, mühendislik ve multidisipliner alanlarda gerçekleştirilen projeler için yüksek kalitedeki son model cihazlar ve hızlı analiz imkanı sağlamaktadır.

*Real-Time PCR Analiz Hizmetleri

*Klonlama Hizmetleri

*Primer Dizaynı

*Elektrokimyasal Biyosensör Uygulamaları

*UV- Nano UV Analiz Hizmetleri

*Nanopartikül Sentezleme

*Gel elektroforez yöntemleri

*MTT hücre proliferasyon testi

*Antioksidan kapasitesi tayini

*Toplam fenolik içerik tayini

*Antibakteriyel testler

Donate Now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.