Dr. Öğr. Üyesi Erdal EROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Erdal EROĞLU
Manisa Celal Bayar
Üniversitesi
Biyomühendislik Bölümü
Doktora
Alabama
State Universitesi Mikrobiyoloji Programı
Uzmanlık Alanı
Viral nükleik asit aşıları ve nanoterapötik
malzemelerin geliştirilmesi

Donate Now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.